Ngoài các ngân hàng và đơn vị lưu trữ tế bào gốc trong nước hoặc thuộc Nhà nước thì em cũng muốn tìm nơi lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn hợp pháp ở nước ngoài xem sao. Vì em nghe nói ở đó người ta có công nghệ lưu trữ ưu việt hơn, lưu trữ được lâu hơn và đảm bảo chất lượng tế bào hơn. Không biết mọi người có thông tin gì thêm không ạ?