gđ mình đang cần tìm một bé về nuôi dưỡng , kinh tế ổn định nên các mẹ hãy yên tâm khi gởi con cho vc mình