Tôi đưa cháu tới trường không chỉ để học chữ mà còn để học làm người. Nếu thầy cô thường xuyên miệt thị trẻ, thường xuyên sỉ nhục trẻ thì có chắc rằng những đứa trẻ này sau này sẽ không miệt thị những người kém cỏi hơn chúng? Chữ "Lễ" đối với mọi người mà hằng ngày tôi vẫn gắng dạy cháu ở nhà liệu có còn theo cháu tới lớn? (Minh Hiếu) Ý kiến của bạn?