Xin chào,


Con mình bị viêm Amiđan mãn tính , quá phát. Mình định cho bé uống pharysol. Có mẹ nào đã cho con mình sử dụng loại này rồi cho mình hs kiến với cám ơn