Con em hiện tại được 1,5 tuổi, muốn bé phát triển toàn diện khoẻ mạnh, mn giới thiệu giúp em loại sữa nào cho bé tăng trưởng tốt với ạ. Cảm ơn m.n