Mình sinh tập đầu là gái. Bé được 15th thì mình có bầu bé thứ 2. Hôm 13 tuần mình mới đi s.â độ mờ da gáy. Bác sĩ bảo giống chị nó.


Tim đập thình thịch. Mẹ ck đi sau phán xanh rờn... "Giồi ôi thất vọng quá" rồi giải thích với mọi người là có mỗi thằng con trai nên mong cháu trai lắm. Ngán ngẩm. Nhà chị nào sinh con 1 bề là gái cho em chút động lực với....