Các ace trên đây ai dùng thuần mộc bôi chữa viêm da chưa ạ. Thật sự e rất cần ý kiến thực tế ạ