Những gì cảm động thường làm cho tim mỗi người đau thắt, share các thành viên 1 số video rơi nước mắt về tình yêu bao la của cha mẹ giành cho con cái ..... ( Ai có khăn sài khăn, ai có giấy sài giấy, còn không thì kéo vạt áo lên nhé :Smiling:)


Sự vĩ đại của tình yêu thương