Bin nhà mình nói kg sớm như anh hai của nó! cũng kg tròn âm như anh! nhưng câu cú thì Bin chuẩn lắm nha!.


thấy Mẹ đang giã ruốc thịt, Bin sà đến hỏi: Mẹ làm gì đấy?


Tròn 2 tuổi, nói còn chưa rõ âm, nên nhiều khi Mẹ phải hỏi lại, kg đúng thì ôi thôi, cu cậu chu miệng lên: kg phải vậy đâu! không phải như vậy đâu!


Khi đi học luôn chào tạm biệt nhà, bạn cá, bạn rùa, các bạn đồ chơi: Bin đi học nhé, chiều Bin lại về!


Khi đi ngủ: chuc ba, mẹ, anh hai ngủ ngon! đọc truyện gấu teppy đi ngủ,rồi nói: bạn gấu ngủ ngon, Bin ngủ đây


xong lăn qua ôm Mẹ, 1 chút cho tình củm thôi! rồi xoay vào trong ôm gối ngủ!


Thương thế!