Mình muốn nhận 1 đứa con nuôi. Nhưng làm thế nào để xã cũng đồng ý bây giờ nhỉ. Chúng mình mới có em bé được 7 tháng. Mình muốn cưu mang thêm 1 bé sơ sinh nữa vì nhìn thấy hoàn cảnh của nhiều bé đáng thương quá, vừa lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi. Gia đình mình cũng chỉ là gia đình công chức bình thường thôi. Phải nói gì để thuyết phục xã by giờ. Đau đầu quá!!!