mình tình cờ được mẹ nào ý trên diễn đàn cho sdt của e ý nói là trong hôm nay e ý sinh và mình đã gọi điện hỏi thăm nhưng e ý đang chuyển dạ sắp sinh và cần tìm ngưiơi để cho con và muốn làm lại cuộc đời nhưng mình ở huế e ý ở hà nội lẫn.hic mà giờ e ý không lo nổi tiền sinh.gia đình nào thật tâm xin con nuôi hãy liên lạc giúp e ý e ý tên giang sdt 01668942557 mong mọi người nhanh giúp e ý.cầu mong e tìm được gia đình tốt