Các mẹ ơi, minh bị lưu thai 2 lần rồi và giờ muốn có lại, hai vc mình cũng đã đi khám ở viện C rồi, giờ muốn theo bác sỹ trong viện C, có mẹ nào biết bác sỹ nào không giới thiệu cho mình nhé