Các mom ơi, mình đi siêu âm thai được 6tuan 3 ngày. Bác sĩ nói tim thai âm tính mà buồn quá