Các mẹ ơi, mình cưới nhau 4 năm rồi nhưng mình chưa có con. Buồn lắm! Mình đang chuẩn bị cho việc TTON. Mình nên làm TTON ở đâu.Mất thời gian nhiều không nhỉ, có phải nghỉ việc không hả các mẹ. Mẹ nào có kinh nghiệm bảo em với a