Mẹ nào có kinh nghiệm làm TTON tại bệnh viện phụ sản trung ương chỉ em với ạ. Vc e đã khám xong tất cả các xét nghiệm giờ chỉ còn đi xin bác sĩ Tiến duyệt để làm nhanh mà chưa biết xin như nào ạ. Chứ đợi bệnh viện duyệt rồi gọi thì lâu qua ạ