Văn hóa Á Đông- đạo Khổng, thường coi con cái là sở hữu của cha mẹ. Rồi


cái thứ tự: thờ vua- thờ bố mẹ- thờ chồng... bắt chết phải chết... đều nhảm nhí hết sức.


Như ông bố vừa rồi ở HP đánh con tàn nhẫn, bắt ăn phân... cũng từ tư duy đó mà ra.


Ở phương Tây mà như thế, ông bố sẽ bị mất quyền làm cha, và xã hội sẽ có tổ chức nuôi dạy đứa trẻ.


Vì khi anh đã sinh ra con cái, thì chúng là CÔNG DÂN của XH.


Ông không chỉ có trách nhiệm nuôi con của ông, mà còn là NUÔI NGƯỜI cho XH. Thế nên khi ông nuôi con


không tốt, ông sẽ không được nuôi nữa.


Thực chất là, vì con dưới 18 tuổi, chưa thể tự bảo vệ, nên cha mẹ được Xã hội ỦY QUYỀN để nuôi con. Do đó, cha mẹ nuôi con là mối quan hệ ràng buộc trách nhiệm- hợp đồng đối với XH, chứ không phải chỉ là chuyện nội bộ trong gia đình.