các mẹ ơi, làm cách nào để kiềm chế nóng giận, quát mắng thậm chí đánh con vậy ạ. con em 3 tuổi cứ ở mắt là khóc, hở mộ tý là khóc, trái ý một chút là khóc mà em không kiềm chế nổi. toàn đánh mắng thôi. ở đây có mẹ nào bị vậy không ạ? em thấy mình làm mẹ tồi quá, không biết cách dạy con, áp lực quá