Salfeld Child Control là giải pháp kiểm soát tối ưu nhất của cha mẹ đối với con cái. Đặt giới hạn thời gian cho máy tính và Internet, ngăn chặn nội dung Internet không mong muốn. Salfeld Child Control giới hạn truy cập vào Windows nội bộ các thành phần và thư mục cá nhân.


Một giao thức thông báo cho bạn tại bất kỳ thời gian cũng như những gì đã xảy ra trên máy tính của bạn và khi nào. Truy cập được bảo vệ thông qua mật khẩu.Thông báo về việc máy tính và Internet sử dụng qua email .


Salfeld Child Control cho phép bạn kích hoạt bộ lọc để chặn tất cả các trang web theo định hướng đối với bạo lực hay tình dục. Bạn cũng có thể lọc ra những từ cụ thể mà có thể xuất hiện trên các trang web khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể giới hạn truy cập chỉ các trang web mà bạn chỉ định. Trong trường hợp đó, con bạn sẽ chỉ có thể truy cập vào các trang web này, và tất cả những chương trình khác sẽ được giới hạn.


Tải chương trình tại : http://salfeld.com/software/parentalcontrol/


Mọi thắc mắc cài đặt và sử dụng liên hệ tư vấn miễn phí : Cao Phúc Thọ 0903321499