Các mẹ có mẹ nào có kinh nghiệp giáo dục giới tính cho con, hướng dẫn mình với. Hay có thể mua những bộ sách giáo dục giới tính cho con ở đâu chị giúp mình. Mình đọc sách báo thấy Nhật hay Mỹ họ giáo dục giới tính rất rõ ràng cụ thể cho các con từ mẫu giáo hay cấp I. Thanks các mẹ