Các mẹ ơi! Giúp e với, e đang hoang mang lắm ạ :(


Chu kỳ kinh của e dài (khoảng35-40 ngày). Ngày 18/5 e bắt đầu chu kỳ, nhưng kinh nguyệt lại có màu nâu và ra rất ít (chỉ cần dùng bvs hằng ngày thôi ạ), đến ngày 23/5 thì sach kinh. Nhưng đến ngày 4/6 e lại bị ạ, lần này cũng ra máu màu nâu và ít (y như đợt ngày 18/5), kéo dài đến 10/6 thì hết. Đến 11/6 e đi khám thì tự nhiên bác sĩ bảo e đi thử que nhưng chỉ lên 1 vạch. E thấy hơi lạ khi bác sĩ bảo e làm vậy nên hôm sau e có thử lại, e mua 2 loại que khác nhau. Thử đều lên 2 vạch, e k tin vào mắt mình nữa