Đừng để À, Ừ, BIẾT RỒI, THÔI CHẾT...


Kĩ năng thì ta biết nhiều, bài học thì sách báo không ít lần nhắc tới, tuy nhiên, cái thói quen cố hữu của người Việt vẫn luôn là để nó xảy ra rồi thì mới rút kinh nghiệm. Nhưng chúng ta ai cũng có con trẻ để không phải nói bất cứ câu "Giá như" nào, vì cuộc sống không ai lường trước được biến cố, nhưng ta lại có thể chuẩn bị để không phải đau lòng nữa.


Loading interface...Loading interface...


Loading interface...Loading interface...


Nguồn: https://www.facebook.com/114826349879841/photos/pcb.120547265974416/120547212641088/