Xin chào mọi người, không rõ có mẹ nào bầu mà đi siêu âm lúc 10 tuần đã thấy độ mờ da gáy dày chưa ạ? Kết quả có chính xác không ạ và giờ thì tình hình các mẹ như thế nào? Mình đang hoang mang quá. Mẹ nào đã từng trải qua rồi cho mình biết được không ạ? Mình cảm ơn các mẹ rất nhiều!