Mình là một bà mẹ có đứa con 15 tuổi năm nay học lớp 10, thằng nhỏ ngày càng điệu đà, quần áo láng coóng đầu tóc phải vút keo mới chịu nổi.


Mà ghê nhất là nó hay đòi mình mua quần jean thật là bó đáy ngắn, quần SỊP thì cứ đè loại BẢNG to mà mua do có mấy cái hiệu CK gì đó, cứ đi ra đường là tuốt tùn tụt ra. K0 hiểu để làm gì, đi đâu cũng phải lòi cái CẠP bự của quần SỊP ra!


Làm sao cho con tôi bớt cái tính điệu này đi ghê quá!