1. Đừng mang chuyện buồn của mình đi khắp nơi kể với hết người này đến người khác. Nếu bạn không muốn người khác vui sướng với nỗi khổ của bạn, vậy đừng biến mình thành trò tiêu khiển của họ.