Con gái lớn mình năm nay 13 tuổi,sau mỗi lấn VC chiến tranh, không nói chuyện với nhau, con gái ít nói dần. Mình sợ cháu bị ảnh hưởng. Mình phải làm gì đây? Mình bối rối quá!