Bị chậm kinh hơn 1 tháng nhưng e vs bạn trai qh xuất tinh ngoài e thử que lên 1 vạch đậm 1 vạch mờ nhưng đau bụng dưới căng tức ngực và không có triệu chứng của bà bầu e nhờ mọi giải đáp giúp