Nhờ các anh chị trên đây tư vấn giúp ạ, con tôi năm nay vào lớp một, định mua balo chống gù cho bé nhưng nhiều người nói là không cần vì học lớp nhỏ không mang vác gì nhiều với lại giá cao mà tác dụng không đáng kể lắm. Nhờ các anh chị cho ý kiến ạ, với lại nếu mua thì loại nào uy tín ạ.