Em đang tim hiểu thông tin để cho con tham gia trại hè tiếng Anh tại Philippines. Mẹ nào có kinh nghiệm thì cho em xin ít ý kiến với.


Em cảm ơn các mẹ