Có ai gặp trường hợp như vậy k ạ? E k biết trứng rụng khi nào. Chăm xxx từ 26/6-2/7. Khoảng 16/7 sẽ đến chu kỳ tiếp. chu kỳ 31 ngày. Hôm qua nôn nóng vì có mấy dấu hiệu lạ, nên gọi Medlatec về xn máu đo hCG. Kq là