Hiện nay bé nhà mình đang học trường tư, nhưng tính đến 3 tuổi thì cho học trường Tuổi Thơ ở gần nhà. Nhưng không biết thông tin trường thế nào. Có mẹ nào cũng gửi con ở đấy thì cho mình xin ít thông tin với. Cám ơn các mẹ nhé!