Hồi trước nhóc nhà em hết vở viết nên chạy ra nhà sách gần nhà mua 20 quyển. Trước giờ từ lớp 1 đến nay là lớp 3 rồi nhóc nhà em vẫn dùng vở Thành Đạt thấy rất tốt nên tính ra mua tiếp, ra thì nhà sách hết mất tiêu, thấy vở future book ghi là giấy trắng không lem nên mua đại, về nhà nhóc nhà em viết lúc đầu thì không sao, đến giữa quyển thì bị lem, mang ra đổi thì nhà sách không chịu, nhà sách gọi lên công ty thì cty bảo là số lượng ít nên không chịu đổi em đành phải đi qua nhà sách khác mua. Chỉ tội nhóc nhà em cuốn vở đang luyện chữ đẹp mà lem tùm lum phải thay vở mới. Giờ rút kinh nghiệm, thà bỏ công đi mua vở tốt được đảm bảo chất lượng còn hơn mua đại mấy cuốn vở chất lượng nhập nhằng.:(:(:(