Bông tròn 31 tháng, hôm nay mẹ xin một miếng đất nho nhỏ của WTT đế lưu lại nhưng thay đổi của con yêu nhé!


1. Chuyện "lý sự" của Bông


Chả là thế nài, có dạo Bông rứt chi là khôn lanh nhé, lúc đi ngủ là đòi cả bố và mẹ đều có mặt ru Bông ngủ cơ. Đợt nào bố bảo mệt, mẹ lại nói dối là bố ra ngoài đi ị thôi thối hoặc bắt chuột chí để Bông thôi không đòi bố có mặt nữa.:Laughing:


Cho đến hôm qua....


Bố đi ra ngoài, mẹ với Bông nói chuyện 1 lúc, ôn thơ, ôn truyện, bỗng…. Cạch, lạch cạch, Bông hỏi mẹ: “Mẹ ơi, gì đấy”,


mẹ bảo: “Suỵt, chuột chí đấy”


Bông: Bố chứ ai, không phải chuột chí đâu.


Mẹ:…..Con ngủ đi, bố đang đi bắt chuột chí đấy.


Bông: Bố đang ị thối mà, không phải bắt chuột chí đâu


Mẹ ôm bụng, cười lăn:Laughing::Drooling:


Con tôi đã biết lý sự