Mỹ phẩm được tạo mùi hương bằng chất tạo mùi tổng hợp fragrance (chất tạo mùi hóa học) có thể chứa thêm cả ethylene oxide và phthalates gây dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản cũng như sức khỏe và trí tuệ của baby chúng mình. Mùi hương chỉ lành mạnh khi chất tạo mùi là natural fragrance (tổng hợp từ thiên nhiên) hoặc essential oil.


ngoài ra, còn có 1 số chất độc khác:


- cồn Isopropyl


- Tak


- mercury (acetate)


- formaldehyde


- Diethanolamine


- 1,4- dioxane


- coal tar


- antibacterials


- sodium laurel sulfate (SLS)


- mineral oid, paraffin và petrolatum


- parabens


=> Mẹ nào biết sản phẩm nào có mùi hương được tạo bằng natural fragrance hoặc essential oil (nói chung không phải là fragrance), và có càng ít các chất độc khác càng tốt thì chia sẻ cho nhau cùng biết với nhé, cảm ơn ạ!