Các mẹ ơi cho em xin phương pháp dụ con cắt tóc hay hiệu nào có cô chú nào nịnh trẻ con cắt tóc không ạ. Em ở HN. con em hơn 2 tuổi, trước đây lừa lừa tông đơ húi được, giờ nhất định không cho cắt. em thử nịnh nọt đủ kiểu, cho kẹo, dọa nạt ..... sắp bó tay rồi ạ :(