Các mom ơi , có ai t9 này muốn đky lễ cầu siêu cho con không ạ . E muốn đky lễ cầu siêu cho con mà không biết còn chùa nào ở hà nội nhận làm lễ ngày thường này không nữa . Hay phải đợi dịp ạ . Các mom có kinh nghiệm từng trải trong việc làm lễ cầu siêu cho con cho e xin ít kinh nghiệm với ạ