Các mẹ ơi! Mình là người mẹ có con sinh vào tháng 11/2014. Hôn nay mình post bài này lên muốn tìm những mẹ nào có con sinh vào tháng 11/2014 tại Nha Trang để cùng bàn và hỏi nhau kinh nghiệm chăn sóc con yêu, rồi cho chúng tụ tập tán chuyện với nhau. Các mẹ nhớ liên lạc nhé.