Xin hỏi các mẹ ở đây cho con ăn dặm sớm nhất vào tháng thứ mấy ạ. Con em 2.5 mà bà nội cháu định cho ăn dặm luôn r