Cả nhà ơi, em là thành viên mới, em đang chuẩn bị làm ivf tại viện 103, nhưng chưa nắm được các bước cụ thể như nào, các chị nào đã làm rồi, chỉ cho em xin ít kinh nghiệm với, cảm ơn cả nhà ạ