Có mẹ nào có tình trạng như mình không


Lúc 27 tuần bs siêu âm nói ối ít. 8-9. Mình về uống 4lit nước mỗi ngày gồm sữa tươi. Nước dừa. Nước cam. Nước lọc. Tuần 28 đi siêu âm lại thì còn 7-8. Đến tuần 29 thì còn 6-7. Mình nhập viện chuyền 18 bình nước. Đến 29 tuần 5ngay thì còn 3-4 . Bv chuyển mình sang từ Dũ. Có mẹ nào đã từng như mình mà tăng nước ối lên không. Giúp mình với. Hiẹn tại mình đã hết cách rồi. Làm ơn giúp mình. Số dt: 0985242498 xin cảm ơn


 Thai 32 tuần mà ít ối em bé có 1.2kg thôi