Các mẹ có thể chế đồ giúp bé vẽ tranh đơn giản tăng tính sáng tạo.Bé có thể vẽ các tranh đơn giản như cây đào cây mai mà không quá khó


https://youtu.be/YoL8NXzR7tU