Vì 1 số lý do nên em cần bán trứng để trang trải cuộc sống, e biết làm vậy là có lỗi.nhưng mong mọi ng thông cảm cho em,mọi người biết ai cần thì giúp e với