Mình chưa dùng siro ho Ích nhi bao giờ muốn hỏi bác sỹ bé 12 tháng thì có dùng để phòng trị ho được không? Dùng trong thời gian bao nhiêu lâu thì dừng?