Nếu bé bị ho cảm thì điều trị bằng siro ho cảm ích nhi như thế nào? liều lượng ra làm sao? phải kiêng những thực phẩm nào?