Hôm nay em đi xét nghiệm nội tiết vào ngày 3 của chu kỳ kinh kết quả như sao:


- FSH: 5.80


- LH: 4.22


- E2: 28


- Prolactin: 353,19


Có ai hiểu giải thích hộ em với ạ