Em 26 tuổi, kinh nguyệt bình thường có chu kỳ 30-34 ngày. Tháng trước chu kỳ của em đã bị chậm 12 ngày, em đã kiểm tra HCG định tính bằng thử nước tiểu và siêu âm nhưng kết quả âm tính. Vậy em đã chắc chắn chưa có thai hay không?