Viêm lộ tuyến có làm IUI được không các mẹ ơi, ngoài ra nếu bị VLT thì chụp VT_TC có sao không, em đang bị viêm AĐ nhẹ nữa, đang đặt thuốc mà không biết có khỏi khong