Em chót uống vài ly rượu mạnh hôm qua! tình hình là say mềm! hôm nay thử que rụng trứng thấy 2 vạch 1 vạch mờ!Như vậy có nghĩa là chỉ 1,2 ngày nữa trứng sẽ rụng!Liệu em có nên có bầu không nhỉ??????Rượu có tác hại trên cơ thể mình lâu không?Thanks các chị nhiều!