Lần đầu e canh, cho em hỏi này là sắp tới ngày rụng hay đã rụng rồi ạ


Em thử cách 2 3 ngày e thử, do các ngày trước nghi ngờ thử đều mà vẫn 1 vạch đậm, giờ sau 2 3 ngày e thấy có vạch mờ. Các chị em kinh nghiệm tư vấn e nhé! 


Loading interface...