Hạnh phúc đã mỉm cười với vc mình sau 4 năm chờ đợi mỏi mòn. Mình đã mang bầu được 6 tuần rồi. Sau hôm chuyển phôi 2 tuần đi xét nghiệm máu theo lịch hẹn bs khoa hiếm muộn từ dũ, sau đó bs cho đơn thuốc dưỡng thai và hẹn đến tuần thứ 8 lên siêu âm tim thai, hôm đó mình có làm quen vớ bs đó và muốn theo khám bs vừa nhanh mà sẽ kỹ hơn.nhưng bay giờ laị nghe một số ngườl nói khám ở từ dũ đầy đủ tranv thiết bị cho yên tâm. Giờ mimh̀ ko biêt́ sao nữa,săṕ đến ngày kh́ám rôì ? Nhờ các mẹ tư vấn dùm, cảm ơn !