Chào các mẹ, em lập gia đình muộn nên bây giờ mới đang đi kiếm bé đầu. Em thả tự nhiên được 2 tháng không thấy gì nên đã đi chích ngừa mấy mũi trước khi mang thai. Sau đó em kế hoạch 6 tháng, đủ 6 tháng em bắt đầu thả nhưng không thấy gì. Tháng này em đi soi trứng ngày 12 thì trứng chỉ có 10mm, bác sĩ hẹn 3 ngày sau soi lại thì trứng được có 12mm thôi, bác sĩ lại hẹn em 3 ngày nữa đến soi tiếp thì không thấy trứng đâu nữa, bác sĩ soi cổ tử cung thấy có dịch âm đạo nên đoán trứng đã rụng. Liệu trứng của em nó lớn tiếp rồi rụng hay nó teo đi mất, em lo quá. Có ai như em mà có thai không? Tại cũng nhiều tuổi rồi nên em lo lắm.